• Noteer je e-mailadres om je te abonneren op mijn blog.

  Doe mee met 36 andere volgers

 • Pagina’s

 • Meest recente berichten

 • Archief

 • Dana

 • Forums

 • Hobby

 • Sieraden ~ Bijoux

 • Meta

 • Feedjit Live Blog Stats

 • Bezoekers

 • Advertenties

Een nieuw jaar – een nieuwe hobby !

o

Het mag nog nét, geloof ik, of nét niet meer 😳 , maar hoe dan ook allereerst:

o

2014 en

2014 fr

2014 it

2014 du

o

Ja, de – prettige, hoop ik 😉 – feestdagen zijn alweer voorbij, en hoewel ik 2013 – voor het grootste deel – maar liever zo snel mogelijk wil vergeten, wens ik aan het begin van dit nieuwe jaar iedereen graag

o

een goed, gezond en gelukkig 2014 !

o

Overigens, die feestdagen waren ditmaal voor mij errug leuk: we hebben ze doorgebracht in Toscane, bij onze Italiaanse vrienden Licia, Franco, Mascia, Alessandro, Flaminia, Dania, Massimo en Clara. Tijdens het kerstdiner bij Dania waren we zelfs met z’n zestienen !  Daarvan en natuurlijk ook van het bezoek van Babbo Natale hoop ik binnenkort foto’s te kunnen laten zien.

o

Echt winterweer wilde het niet worden, maar we vermaakten ons prima:

o

fotojjjjjo

Voor alle zekerheid had ik een bolletje wol meegenomen om eventueel een stukje te kunnen breien. Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen: in een weekje Italië heb ik 7 (zeven !) sjaals gebreid, waarvan er drie in Collesalvetti zijn achtergebleven :). Dit zijn de andere vier:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

o

En ik heb nog vier bollen liggen … ja, ik weet ‘t, maar op de markt in Livorno waren ze echt héél goedkoop !!

Dat het nóg goedkoper kon, gewoon hier in Den Haag, merkte ik toen Miranda onverwacht kwam logeren en mij leerde ‘armbreien’, een voor mij geheel nieuwe tak van sport (naast vingerhaken, dat ik al van mijn moeder leerde toen ik een jaar of vier was). Na een middagje breien – én haken én nog een aantal andere moeilijke dingen, zag mijn eerste creatie er al zo uit:

2014 01 03 Armbreien groen fuchsia 01

2014 01 03 Armbreien groen fuchsia 02

o

o

Dat armbreien is zo leuk, dat we maar even gezellig zijn gaan shoppen, met als gevolg dat ik nu een hele serie armgebreide/gearmbreide sjaals kan maken. Nou ja, we zien wel. Van die ‘Katja-sjaals’ heb ik er inmiddels al meer dan dertig gebreid, dus wie weet waartoe deze nieuwe verslaving zal leiden.

o

Advertenties

De 100-jarige man ~ L’homme de 100 ans

Op kerstavond heb ik dit boek gekregen van Michael en Alessandra:

La veille de Noël, Michael et Alessandra m’ont fait cadeau de ce livre:

2012 12 30 Jonas Jonasson de 100jarige

De achterflap geeft een indruk van de inhoud

(klik en de tekst wordt leesbaar 😉 ):

2012 12 30 Jonas Jonasson de 100jarige 2

Voor meer informatie zie onder meer Trouw.nl.

Pour plus d’information, voir entre autres Evene.fr.

o – o – o – o – o

Nogmaals hartelijk bedankt, Alessandra en Michael,  ik heb ervan genóten !

Re-merci, Alessandra et Michael, je l’ai lu avec énormément de plaisir !

Kerstmis 2012 ~ Noël 2012

Resultaat van een middagje freubelen met knutselvriendin Ans – die van alles had klaargelegd voor een avondworkshop:

Résultat d’un après-midi de bricolage avec mon amie Ans – qui avait tout préparé pour un atelier du soir:

2012 12 15 Kerststukje 001

Nogmaals hartelijk bedankt, Ans !

Merci beaucoup, Ans !

0 – 0 – 0 – 0 – 0

Prettige Kerstdagen !    ~    Joyeux Noël !

Prettige kerstdagen ! ~ Joyeux Noël !

Laat Dana ’t maar niet zien:

Vaudra mieux que Dana ne regarde pas:

… en al helemaal niet horen !!   ~  … et surtout ne l‘écoute pas !

Enjoy !


Terug in de tijd (19) ~ Les bricoles d’antan (19)

2008 – 3

De rest van 2008.  ~   Le reste de 2008.

Evenals dit jaar – en wie weet, misschien kom ik er binnenkort wel aan toe daar foto’s van te plaatsen, eerst al die achterstanden wegwerken 😉 – was ik ook in 2008 aan het breien. Heel eenvoudig – want alle moeilijke breiwerken liggen nog steeds 😳 op de stapel onaffe projecten – een sjaal:

Tout comme cette année-ci – et qui sait, peut-être j’en montrerai des photos sous peu, mais faudra d’abord  essayer d’éliminer tous ces retards 😉 – j’ai tricoté un peu en 2008. Du tricotage bien simple bien sûr – tous mes ouvrages compliqués se trouvent quelque part dans l’armoire à projets à terminer – une écharpe:

o – o – o – o – o

Eind mei 2008 vroeg Sarah mij haar te helpen met de uitnodigingen voor haar verjaardag; ik moest Dana tekenen als achtergrondje … en dat acht maal:

Fin mai 2008, Sarah m’a priée de l’aider à faire les invitations pour son anniversaire: elle a voulu que je dessine Dana … et cela huit fois:

o – o – o – o – o

Bij de HobbyCirkel heb ik in juni 2008  een map gemaakt voor mijn one-stroke-oefeningen. Rechte lijnen, dat kon toch niet zo moeilijk zijn !?  Tja …

Dans l’atelier du HobbyCirkel, j’ai fait un classeur pour mes excercices  one stroke. Des lignes droites, ça ne pourrait pas être bien difficile !?  Bof …

o – o – o – o – o

Ook in november en december 2008 heb ik nog wat geHobbyCirkeld. Zes kleine schaaltjes met hortensia (op de foto lijkt het net of ze ondersteboven liggen, maar dat is niet zo) en twee schaaltjes met hulst:

En novembre et en décembre 2008, j’ai également fait un peu de bricolage au HobbyCirkel. Six petits plats aux hortensias (en regardant la photo on dirait qu’ils sont sens dessus dessous, mais ce n’est pas le cas) et deux petits plats au houx:

 

o – o – o – o – o

Op 15 november 2008, tijdens de SieradenForum-verwendag heb ik meegedaan aan een workshop ‘cadeautasje maken’:

Le 15 novembre 2008, pendant le meeting du SieradenForum, j’ai participé à un atelier ‘créer une pochette-cadeau:

… en aan een workshop ‘encaustic painting’:

… ainsi qu’à un atelier ‘encaustic painting’:

Vooral dat laatste was erg leuk om te doen, maar ik had me voorgenomen hobby’s te schrappen in plaats van toe te voegen, dus …

Surtout le dernier atelier m’a plu beaucoup, mais je m’étais promis d’éliminer des loisirs et non d’en ajouter, donc …

o – o – o – o – o

Wat geef je met kerst aan je  80-jarige moeder, die alles al heeft ?  Het leek me leuk iets voor haar te maken dat ze meteen zelf weer kon weggeven – gevuld met ‘kerstgeld’ voor kinderen en kleinkinderen:

Que donner pour Noël à ta mère octogénaire, qui a absolument tout ? J’ai fini par lui faire quelque chose qu’elle pourrait tout de suite réoffrir – rempli de ‘sous de Noël pour ses (petits-)enfants:

o – o – o – o – o

O ja, ik zou het haast vergeten, maar in 2008 hebben knutselvriendin Ans en ik  ook nog wat Fimo-avonturen beleefd – vooral voor mij met twijfelachtige resultaten:

Ah, j’allais l’oublier, mais en 2008, mon amie bricoleuse Ans en moi ont également vécu quelques aventures-Fimo – notamment pour moi avec des résultats douteux:

Dus voorlopig maar even geen Fimo. 😉

Donc, mon pas de Fimo pour quelquetemps. 😉

o – o – o – o – o – o

Oefff, het knutseljaar 2008 is ‘klaar’:  nu loop ik ‘nog maar’ twee jaar achter.  Hmmm.

Ouff, l’année-bricolage 2008 est ‘terminée’: plus qu’un retard de deux ans. Hmmm.

December: cadeaumaand ~ Décembre: mois des cadeaux

😳

(Ja, ja, ja … ik loop nog steeds erg achter. Wordt aan gewerkt.)

(Oui, oui, oui … j’ai toujours bien du retard. Je m’en occupe.)

😳

December 2010 was een bijzondere maand. Wat cadeautjes betreft, ben ik ditmaal wel heel erg verwend.

Décembre 2010 a été un mois extraordinaire. Cette fois, j’ai été particulièrement gâtée avec de beaux cadeaux.

o – o – o – o – o

De maand begon meteen goed: met een kralentrip naar Parijs. Hoewel ik niets nodig had, heb ik mezelf toch nog wat kleinigheden cadeau gedaan. 😉 Kralenvriendin Marina had iets heel leuks voor me meegebracht; alleen al de verpakking was een genot om te zien:

Le mois  commençait bien: une excursion-perles à Paris. Bien que je n’eus besoin de rien, j’ai pourtant acheté quelques petits trucs. 😉 Mon amie Marina m’avait apporté un bien joli cadeau, dont voici l’emballage ‘prometteur’:

En daarin een bijzonder originele tashanger in nano-mozaïek:

Dedans, un accroche-sac  tout à fait original en nano-mosaïque:

Merci beaucoup, Marina !  🙂

o – o – o – o – o

En daarna kwam Sinterklaas, met een geweldig leuke verrassing: een prachtig gedicht met daarbij een zakje mooie kralen. Wie zou daarachter kunnen zitten? Het begin van het gedicht gaf een kleine aanwijzing:

“Lief HKC-lid,

Gezien het succes van de club al twee jaar, besloot de Sint tot een verrassing.”

Over de HKC (Haagsche KralenClub, opgericht in augustus 2008) binnenkort meer.  🙂  Maar nu alvast:  dankjewel, Sint en Kraaltjespiet !

o – o – o – o – o

Ook kreeg ik tot mijn verrassing – zelf had ik er geen gemaakt – vier heel mooie kerst-ATC’s:

A ma grande surprise – moi-même, je n’en avais pas fait – j’ai reçu également quatre jolis ATCs de Noël:

Merci, Annemaria, Hedwich, Licia en Ria !  🙂

o – o – o – o – o

Vriendin Judith verraste me met een boek, geschreven door haar moeder, An van ’t Oosten:

Notre ami Judith m’a fait cadeau d’un livre écrit par sa mère, An van ’t Oosten:

Deed me een beetje denken aan Haar naam was Sarah. Het verhaal daarvan mag dan dramatischer zijn, de belevenissen van Sophie – alledaagse gebeurtenissen uit het ‘gewone’  leven van een ‘gewoon’  Haags meisje tijdens de oorlog  – zijn zeker zo aangrijpend, en ik vind bovendien dat An van ’t Oosten beter schrijft dan Tatiana de Rosnay.  Dus ook wat mij betreft, heeft dit boek terecht ‘vlag en wimpel’ gekregen.

Me faisait penser à Elle s’appelait Sarah, dont l’histoire a beau être plus dramatique, les vicissitudes de Sophie – des événements ordinaires dans la vie ordinaire d’un fille hollandaise ordinaire pendant la guerre – sont tout aussi émouvants, et je trouve en outre que An van ’t Oosten écrit mieux que Tatiana de Rosnay. Donc, quant à moi, ce livre a bien mérité son prix littéraire.

o – o – o – o – o

Op 24 december 2010 hebben we kerstavond gevierd bij onze goede vriend Michael, samen met Sophia en Sarah, die voor twee maanden in Europa waren. Ook daar heb ik mooie cadeaus gekregen, met als hoogtepunt deze prachtige foto van de ‘Mädels’:

Le 24 décembre 2010, nous avons fêté Noël chez notre cher ami Michael, en compagnie de Sophia et de Sarah, qui étaient venues en Europe pour deux mois. Là aussi, j’ai reçu de beaux cadeaux, dont cette superbe photo des ‘Mädels’:

o – o – o – o – o

Tot slot het misschien wel mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Het pakje werd bezorgd door de post, en toen ik het openmaakte, had ik in eerste instantie niet eens in de gaten waar het om ging:

Enfin, probablement le plus beau cadeau que j’aie jamais reçu. Le paquet était arrivé par la poste, et quand je l’ai ouvert, je ne savais pas tout de suite de quoi il s’agissait:

een kaart –  die me vaag bekend voorkwam – en een doosje:

une carte – qui m’a apparu vaguement familière – et un carton:

Pas na een poosje kijken begon het me te dagen … en zag ik dat er “Dana” op het doosje stond. Ik opende de kaart, en las daarin een heel lief bericht van knutselvriendin Els.  Toen ik uiteindelijk het doosje openmaakte, werd het echt duidelijk: het was een scrapbook, helemaal gewijd aan Dana. Zo lief, en zo zorgvuldig en met aandacht gemaakt !! Om de spanning er een beetje in te houden, komt hier eerst nog even de ‘gepimpte’ onderkant van het doosje 😉 :

Ce n’a été qu’après quelque temps que j’ai compris … en découvrant “Dana” sur le carton. J’ai ouvert la carte, où j’ai trouvé un message très gentil de mon amie bricoleuse Els. Quand j’ai finalement ouvert le carton, tout était clair: c’était un scrapbook, voué entièrement à Dana. Créé avec tant d’attention, d’amour et de soins !!  Afin de vous tenir encore un peu en suspension, voici d’abord le dessous décoré du carton 😉 :

En daarin zat dus dit prachtige Dana-boekje:

Dedans, il y avait donc ce superbe livre sur Dana:

Inmiddels heb ik het boek al vele malen ‘gelezen’, en voor de zekerheid ligt het binnen handbereik op mijn werktafel: zo kan ik er heel vaak naar en in kijken. Nogmaals heel hartelijk bedankt, Els !!

Depuis, je l’ai ‘lu et relu’ plusieurs fois, et il se trouve toujours à portée de main sur mon bureau: ainsi, je peux le ‘feuilleter’ très souvent. Encore une fois, merci beaucoup, Els !!

White Christmas

Prettige kerstdagen en een goed, gezond en gelukkig 2011

Bon Noël et pour 2011: bonheur et bonne santé

geluid aan, klikken op Dana en genieten maar!

mettre le son, cliquer sur Dana et ‘let the show begin’!